ApplicatinHotel

ApplicatinHotel

Reservation1

Reservation

ApplicatinHotel

ApplicatinHotel

ApplicatinHotel

هتل پارسيان آزادي همدان - بسته های جدید نوروز 93 هتل پارسیان همدان
بسته های جدید نوروز 93 هتل پارسیان همدان

 

هتل آزادی همدان: به استقبال بهارمیرود...................

بسته های 25-29  اسفند ماه 92 جهت رزرو سال جدید
بسته 1: خانواده اقتصادی ایرانی
بسته کم هزینه ترکیبی از خدماتی است که اگر به صورت مجزا خریداری میگردید بسیار پر هزینه
میگشت. در استقبال از بهار علاوه بر اقامت ،خدماتی ویژه نوروزی، بلیت امکان گردشگری همدان،
بوفه نهاری سنتی در کنار سالاد بار متنوع ارائه میگردد. کودکان و بازیهای متنوع از جمله خدماتی
است که در این بسته در نظر گرفته شده است.


مینی بار این اتاق به رایگان در اختیار میهمانان عز یز قرار دادهشده . اینترنت با سرعت و کارواش از
جمله خدمات این بسته است
- حداقل تعداد در این بسته ۲ نفر خواهد بود.                         تخفیف   31%
- قیمت بر اساس اتاق دو تخته است.                     هر نفر     1003000 ریال


بسته ۲: فرزند بیشتر، تخفیف بزرگتر

در این بسته خدمات مختلفی از جمله یک وعده بوفه مجلل صبحانه و نهار در هتل ۴ ستاره
همدان ارائه میگردد. در استقبال از بهار علاوه بر اقامت برای ۱ شب خدماتی ویژه نوروزی، بلیت امکان
گردشگری همدان، بوفه نهار و شام سنتی در کنار سالاد بار متنوع و ارائه خدمات
خشکشویی ) دو نوبت (رایگان و اینترنت ارائه میگردد.
یکی از هز ینههای عمومی در خانوادههای هزینه نیمبهای کودکان است، که در خانوادههای با
۲ یا ۳ کودکان بیشتر از یک فرد بزرگسال برای خانواده هزینه میگردد. این بسته ویژه خانوادههایی که
کودکان کمتر از ۱۲ سال دارند طراحی گردیده است. و اقامت ۲ کودک در این بسته رایگان خواهد بود.
مینی بار رایگان از دیگر خدمات هست
- حداقل تعداد در این بسته ۲ نفر خواهد بود.                          تخفیف   35%
- قیمت بر اساس اتاق دو تخته هست.                     هر نفر    1190000 ریال بسته ۵ : اقامت همدانکرمانشاه
یکی از مسیرهای گردشگری شهرهای همدان و کرمانشاه است. به منظور صرفهجویی در هزینه
میهمانان گرامی بسته ویژه همدان و کرمانشاه تهیه گردیده است در این بسته اقامت ۲ شب در همدان و
۲ شب در تنها هتل ۳ ستاره شهر کرمانشاه آمده شده است.
در این بسته بوفه مجلل صبحانه و نهار ارائه میگردد. دو وعده مینی بار و بسته گردشگری
همدان و کرمانشاه که شما را در مسیر تنها نخواهیم گذاشت. همچنین در هر دو هتل اینترنت به
صورت رایگان خواهد بود و بلیت اماکن گردشگری در هر دو هتل به رایگان در اختیار شما قرارمی
گیرد. و با توشهای سفر شما را دلپذیر خواهیم کرد.
- حداقل تعداد در این بسته ۲ نفر خواهد بود.                         نخفیف 14%
- قیمت بر اساس اتاق دو تخته است.                      
هر نفر      1110000 ریالهتل آزادی همدان: بهار  بسته های 1 تا 10 فروردین 93

بسته ۲: خانواده اقتصادی ایرانی
بسته کم هزینه ترکیبی از خدماتی است که اگر به صورت مجزا خریداری میگردید بسیار پر هزینه
میگشت. در استقبال از بهار علاوه بر اقامت ،خدماتی ویژه نوروزی، بلیت امکان گردشگری همدان،
بوفه نهاری سنتی در کنار سالاد بار متنوع ارائه میگردد. کودکان و بازیهای متنوع از جمله خدماتی
است که در این بسته در نظر گرفته شده است.
مینی بار این اتاق به رایگان در اختیار میهمانان عز یز قرار دادهشده . اینترنت با سرعت وکا رواش از
جمله خدمات این بسته است
- حداقل تعداد در این بسته ۲ نفر خواهد بود.                    تخفیف 8%
- قیمت بر اساس اتاق دو تخته است.                    هر نفر           1290000 ریال

بسته ۲: فرزند بیشتر، تخفیف بزرگتر فروردین

در این بسته خدمات مختلفی از جمله یک وعده بوفه مجلل صبحانه و نهار در هتل ۴ ستاره
همدان ارائه میگردد. در استقبال از بهار علاوه بر اقامت برای ۱ شب خدماتی ویژه نوروزی، بلیت امکان
گردشگری همدان، بوفه نهار و شام سنتی در کنار سالاد بار متنوع و ارائه خدمات
خشکشویی ) دو نوبت (رایگان و اینترنت ارائه میگردد.
یکی از هز ینههای عمومی در خانوادههای هزینه نیمبهای کودکان است، که در خانوادههای با
۲ یا ۳ کودکان بیشتر از یک فرد بزرگسال برای خانواده هزینه میگردد. این بسته ویژه خانوادههایی که
کودکان کمتر از ۱۲ سال دارند طراحی گردیده است. و اقامت ۲ کودک در این بسته رایگان خواهد بود.
مینی بار رایگان از دیگر خدمات است
- حداقل تعداد در این بسته ۲ نفر خواهد بود.                      تخفیف  14%
- قیمت بر اساس اتاق دو تخته هست.                         هر نفر   1730000 ریال

بسته ۵ : اقامت همدانکرمانشاه

یکی از مسیرهای گردشگری شهرهای همدان و کرمانشاه است. به منظور صرفهجویی در هزینه
میهمانان گرامی بسته ویژه همدان و کرمانشاه تهیه گردیده است در این بسته اقامت ۲ شب در همدان و
۲ شب در تنها هتل ۳ ستاره شهر کرمانشاه آمده شده است.
در این بسته بوفه مجلل صبحانه و نهار ارائه میگردد. دو وعده مینی بار و بسته گردشگری
همدان و کرمانشاه که شما را در مسیر تنها نخواهیم گذاشت. همچنین در هر دو هتل اینترنت به
صورت رایگان خواهد بود و بلیت اماکن گردشگری در هر دو هتل به رایگان در اختیار شما قرارمی
گیرد. و با توشهای سفر شما را دلپذیر خواهیم کرد.
- حداقل تعداد در این بسته ۲ نفر خواهد بود.             تخفیف 7%
- قیمت بر اساس اتاق دو تخته است.                     1330000 ریال


هتل آزادی همدان: بهار بسته 11 تا 26 فروردین

بسته ۲: خانواده اقتصادی ایرانی

بسته کم هزینه ترکیبی از خدماتی است که اگر به صورت مجزا خریداری میگردید بسیار پر هزینه
میگشت. در استقبال از بهار علاوه بر اقامت ،خدماتی ویژه نوروزی، بلیت امکان گردشگری همدان،
بوفه نهاری سنتی در کنار سالاد بار متنوع ارائه میگردد. کودکان و بازیهای متنوع از جمله خدماتی
است که در این بسته در نظر گرفته شده است.
مینی بار این اتاق به رایگان در اختیار میهمانان عز یز قرار دادهشده . اینترنت با سرعت و کا رواش از
جمله خدمات این بسته است
- حداقل تعداد در این بسته ۲ نفر خواهد بود.                تخفیف     31%
- قیمت بر اساس اتاق دو تخته هست.                      هر نفر      10030000 ریال


بسته ۲: فرزند بیشتر، تخفیف بزرگتر

در این بسته خدمات مختلفی از جمله یک وعده بوفه مجلل صبحانه و نهار در هتل ۴ ستاره
همدان ارائه میگردد. در استقبال از بهار علاوه بر اقامت برای ۱ شب خدماتی ویژه نوروزی، بلیت امکان
گردشگری همدان، بوفه نهار و شام سنتی در کنار سالاد بار متنوع و ارائه خدمات
خشکشویی ) دو نوبت (رایگان و اینترنت ارائه میگردد.
یکی از هز ینههای عمومی در خانوادههای هزینه نیمبهای کودکان است، که در خانوادههای با
۲ یا ۳ کودکان بیشتر از یک فرد بزرگسال برای خانواده هزینه میگردد. این بسته ویژه خانوادههایی که
کودکان کمتر از ۱۲ سال دارند طراحی گردیده است. و اقامت ۲ کودک در این بسته رایگان خواهد بود.
مینی بار رایگان از دیگر خدمات هست
- حداقل تعداد در این بسته ۲ نفر خواهد بود.               تخفیف 35%
- قیمت بر اساس اتاق دو تخته هست.                    هر نفر  1190000 ریال


امتیازدهی
ساعت
نظرسنجی
کیفیت ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی هتل پارسیان آزادی را چگونه ارزیابی می نمائید؟

مطلوب
خوب
متوسط
ضعیف
نظری ندارم

وضعیت آب و هوا
اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1835
 بازدید امروز : 346
 کل بازدید : 467361
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.4531